Останні новини

Бібліотека – це той храм, де завжди

народжується і зберігається духовність.

Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку

називали «дім життя», «притулок мудрості»,

«аптека для душі».

В.О. Сухомлинський

З незапам'ятних часів бібліотеки були хранителями духовних багатств суспільства, помічниками всіх, хто ними користувався. З часом змінюється людина; розвивається наука і техніка; ускладнюються шкільні програми; іншими стають діти, але людство так і не придумало кращого способу для розвитку свого ж інтелекту, ніж читання. Але сьогодні книга вже перестала бути єдиним джерелом знань. Відео та аудіоматеріали, комп'ютерні мережі і програми зруйнували її інформаційну монополію і все активніше впроваджуються в усі галузі знань. 

Бібліотека нашої школи - це не лише інформаційний центр, а й важливий елемент навчально-виховного процесу. Посилену увагу ми приділяємо інформаційно-бібліографічній роботі в обслуговуванні учнів, учителів, вихователів, інших співробітників школи, основну роботу спрямовуємо на виховання в учнів інтересу до книжки й читання, на всебічне задоволення інформаційних потреб читачів. Індивідуальні форми роботи з обдарованими дітьми поєднуються з інформаційними та масовими.

Наша бібліотека – це не просто книгосховище, а храм знань. Вона вводить читача в культуру, історію, знайомить з різноманітними джерелами інформації. Познайомитись і пізнати людську мудрість від покоління до покоління, читачам перш за все допомагає книга.
Кожна прочитана книга – це ще одна маленька сходинка, яка веде учня до зростання його інтелекту. Тому одним з основних завдань бібліотеки є виховання у школярів інформаційної культури, культури читання та шанобливого ставлення до книги.
Систематично проводяться індивідуальні бесіди з читачами, організовуються свята книжки, тематичні вечори, які є для школярів джерелом пізнавальної інформації, відпочинку й радості.

Художня книга надзвичайно підвищує якість шкільного навчання, тому я навчаю дітей вести читацькі щоденники. Якщо ми порівняємо успішність навчання дітей, які багато читають, з успішністю в навчанні дітей, які не беруть у руки жодної книжки, крім підручника, то побачимо дуже велику різницю в грамотності. Діти, які читають, привчаються самостійно навчатися за допомогою книжок, знаходячи в них відповіді на питання, що їх цікавлять. Книжка потрібна підростаючому поколінню не менше, ніж школа - ось чому популяризація літератури – пріоритетне завдання бібліотеки навчального закладу.
Бібліотека здійснює допомогу в проведенні у школі предметних тижнів: добирає необхідну літературу для повідомлень, оформляє тематичні полички. Бібліотечні працівники надають допомогу учням у написанні рефератів з різних навчальних предметів. Створюються тематичні папки, систематизуються матеріали на допомогу у вивченні різних предметів.

Основними напрямками роботи нашої бібліотеки є:

  • вивчення інформаційних потреб учнів;
  • шкільна бібліотека і навчально виховний процес;
  • популяризація літератури та бережливе ставлення до книги;
  • робота з читацьким активом;