Останні новини

Головна мета: забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, отримання ґрунтовних знань, розвиток інтелектуального потенціалу та творчих здібностей школярів, підготовка молоді до вступу у заклади усіх рівнів акредитації, до самостійного життя.

Головні завдання:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • поглиблене вивчення окремих предметів та курсів для забезпечення випускникам передумов для успішної професійної діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • пошук та відбір обдарованих дітей.

Переглянути весь Статут школи

Правила внутрішнього трудового розпорядку Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області