Останні новини

ЗАВДАННЯ

 • формування у підлітків мотивації щодо бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров'я, як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;
 • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров'я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей та релігійних переконань;
 • ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров'я;
 • формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров'я;
 • ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров'я;
 • навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;
 • навчання учнів методам самооцінки, духовного розуміння свого стану і рівня психофізичного здоров'я протягом усіх років навчання;
 • вміння застосовувати набуті знання та вміння в повсякденному житті, надзвичайних та екстремальних ситуаціях.

Виховні заходи

 • виховання у дітей поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, релігії і культури та інших національних цінностей українського народу та інших націй і народів світу;
 • виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини, друзів, знайомих та людей похилого віку;
 • виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • туризм і рятувальна справа

Організаційні засади "Школи безпеки" в Україні:

 • топографічна підготовка;
 • спортивне орієнтування;
 • перша долікарська підготовка;