Останні новини

У системі людських цінностей і пріоритетів одне з найважливіших місць займає здоров'я.
Актуальність досвіду. На сьогоднішній день в Україні відзначається виразна тенденція до погіршення стану здоров’я підростаючого покоління. Цьому сприяє безліч факторів: забруднення навколишнього середовища; неправильне харчування (якісно і кількісно неповноцінне); несприятливі умови проживання; гіподинамія; щоденні стреси та психоемоційні перевантаження; проживання в дисфункційних та неповних сім’ях; поширення шкідливих звичок у молодіжному середовищі; комп’ютерна залежність; збільшення навчального навантаження тощо. Усе це переконує педагогів у тому, що необхідно вживати спеціальних заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я школярів, створення здоров’язберігаючих умов навчання та виховання, перетворення кожного навчально-виховного закладу на Школу сприяння здоров’ю.
Метою роботи є створення системи безпеки життєдіяльності та формування свідомого ставлення до здорового способу життя.
Новизна досвіду полягає у системності роботи щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій в сфері навчальної та виховної діяльності.

 Скачати саму роботу "Матеріали учасника Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів"