Останні новини

Всі знання, які ти маєш, дала тобі книга, всі поняття, твердження, правила, все чим ти керуєшся в житті, все вироблено нею...якби не було того світоча, який вона всюди несе з собою, і звуки, і барви, і лінії - все було б мішаниною, хаосом... Тім-чи література має привілеї "провіщати в усі кінці" тільки вона має дар всіх об'єднувати собою.

 М.Є. Салтиков-Щедрін

Школа ставить завдання - створити умови для розкриття творчого потенціалу дитини. Бібліотека, будучи елементом освітнього середовища, здатна активізувати творчий, інтелектуальний потенціал дитини.
Головне завдання нашої бібліотеки як інформаційного центру є надання допомоги учням і вчителям у навчально-виховному процесі.
Шкільна бібліотека надає інформацію та ідеї, необхідні для успішного існування в сучасному інформаційному суспільстві, де знання відіграють найважливішу роль. Прищеплює учням потребу в постійній самоосвіті, розвиває уяву, виховує громадянську відповідальність.
І першокласник, і випускник школи, і педагог, і директор навчального закладу залучені до загальної орбіти, ім'я якої освіта. Доведено, що співпраця бібліотекаря і вчителів сприяє підвищенню рівня грамотності учнів, сприяє розвитку навичок читання, запам'ятовування, а також виробленню вміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями. Взаємодія бібліотекаря і читача-школяра будується на принципах «педагогіки співтворчості», де бібліотеці відводиться активна роль.
Формування стійкого інтересу до книги, виховання культури читання, розвиток творчого мислення здійснюється бібліотекою з допомогою інноваційних і традиційних методів особистісного і читацького розвитку. Це перш за все індивідуальна робота, побудована у формі діалогу. Друге - позаурочне життя школяра. Саме в ній проявляється емоційна, духовна сторона життя дитини. Психологи говорять про те, що розвиток особистості відбувається лише в процесі діяльності самої людини.
Успішна організація навчально-виховного процесу складається з багатьох чинників. Одним з них є і шкільна бібліотека, яка сьогодні повинна стати основною ланкою забезпечення необхідною інформацією як вчителів, так і учнів. На сьогоднішній день співпраця бібліотекаря та педагога невідмінна в нашій школі. Приклад цього різноманітні заходи, виховні години, тощо.