Останні новини

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 16        

Розділ І

Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократії.      

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття 3

Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Емблема, Гімн школи.

Стаття 4

Учнівське самоврядування відповідає структурі:

Розділ 2

Права, свободи, обов’язки

Стаття 1

Кожен, хто навчається в школі має право:

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
 • за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;
 • подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;
 • брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
 • ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;
 • вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;
 • не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;
 • достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;
 • вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в школі;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів школи.

Стаття 3

Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Образою честі і гідності людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп’яніння;
 • добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4

Повноваження голови парламенту

         Голова парламенту  :

 • планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);
 • розподіляє завдання між активом;
 • співпрацює з директором школи.
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

Стаття 5

Заступник

 • є його правою рукою;
 • за відсутності голови виконує його обов’язки;
 • очолює комісію;
 • допомагає голові виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Стаття 6

Повноваження членів активу
Члени активу:
1.    Керують роботою комісій.
2.    Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:

 • контакти з органами місцевого самоврядування;
 • шкільний прес-центр;
 • телефони довіри.
 1.  Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
  4.    Представляють перед своїм класом звіти роботи Правління Самоврядування.

Розділ 3
Стаття 1

Комісія безпеки життєдіяльності

 • Тісно співпрацює з дитячим громадським об’єднанням «Школа безпеки».
 • Допомагає організовувати презентації ДГО «Школа безпеки» для усіх бажаючих учнів.
 • Організовує екскурсії в міський центр туризму та у відділення служби порятунку.
 • Допомагає організувати та провести зустрічі, круглі столи, бесіди учнів з професійними рятівниками.
 • Допомагає адміністрації школи, вчителям та учням під час навчання громадянській обороні.
 • Веде роз’яснювальну та агітаційну роботу серед учнів школи щодо збереження їх життєдіяльності.

Стаття 2

Культмасова комісія

 • Тісно співпрацює з дитячим громадським об’єднанням «Школа безпеки».
 • Надає посильну допомогу у підготовці команди «Барсові діти» до міських, обласних та Всеукраїнських змагань.
 • Керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів.
 • Організовує оформлення школи та класних приміщень.
 • Несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програми дозвілля.
 • Встановлює зв’язки з кінотеатром,  Будинком культури, Будинком школярів, музеями.
 • Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів.
 • Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 4

Комісія медичної допомоги та гігієни

 • Тісно співпрацює з шкільною медсестрою, надає посильну домедичну допомогу.
 • Тісно співпрацює з дитячим громадським об’єднанням «Школа безпеки»;
 • Допомагає організувати чергування у ідальні.
 • Веде роз’яснювальну роботу щодо особистої гігієни учнів.
 • Допомагає організувати та провести зустрічі, лекції лікарів з учнями.
 • Приймає активну участь у підготовці команд до міських змагань «Школа безпеки» та ЮІР.

Стаття 5

Прес-центр

 • Прес – центр учнівського представництва. Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції.
 • Інформаційний сектор інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).
 • Тісно співпрацює з дитячим громадським об’єднанням «Школа безпеки» та висвітлює усі події.

Стаття 6

Господарська комісія

 • Надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів.
 • Організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи.
 • Виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна.
 • Призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи.
 • Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни.
 • Виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів.
 • Здійснює контроль за діяльністю старостату.
 • Тісно співпрацює з дитячим громадським об’єднанням «Школа безпеки», допомагає у виготовленні декорацій для виступу агітбригади.

Стаття 7

Комісія волонтерської допомоги

 • Допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам. Проводить доброчинні заходи.
 • Піклується про молодших школярів, ГПД.
 • Залучає дітей, підлітків до господарсько – трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.
 • Готує творчі виставки учнів.
 • В кожному класі допомагає організувати культурно – масову роботу, залучає учнів до участі в загально - шкільних заходах.
 • Організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.
 • Організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи;
 • Надає посильну допомогу класним керівникам.
 • Тісно співпрацює з дитячим громадським об’єднанням «Школа безпеки».

Стаття 8

Вищий орган самоврядування – збори
Вищим органом самоврядування є загально – шкільні збори, які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ 4

Вибори

Стаття 1

Положення про вибори голови ради

Вибори голови ради :

 • Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;
 • Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 4-х класів школи;
 • Голова обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;
 • Голова обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.
 • Голова обирається терміном не більше ніж на два роки.
 • Право бути обраним має кожен учень 8-11 класів школи.
 • Голова приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Стаття 2

Голова правління самоврядування. Права та обов’язки голови.

 • Голова є гарантом прав учнів, визначених законами.
 • Голова призначає організаторів комісій, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу комісій  і старостів  класів.
 • Голова видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.
 • Голова співпрацює з дирекцією згідно статуту.
 • Голова може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.
 • Голова поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 3

Положення про Правління Учнівського Самоврядування

 • Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.
 • Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.
 • Кожен клас обирає двох представників до активу школи (7-11 класи), один представник від 5-6 класів.
 • Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.)
 • Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.
 • Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.
 • Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
 • Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.
 • Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
 • Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.
 • Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.
 • Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

        
Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.
    Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.
        Прийнято Правлінням учнівського самоврядування.